Комплаєнс

Система комплаєнс-менеджменту
Комплаєнс-культура і кодекс поведінки

Як сімейне підприємство, ми завжди несли соціальну відповідальність перед нашими споживачами, постачальниками, співробітниками та громадськістю. Ця соціальна відповідальність полягає в тому, що ми завжди і всюди дотримуємося правил та положень, які поширюються на нашу діяльність (комплаєнс).

Комплаєнс це основа нашої корпоративної культури і пріоритет для всіх нас. При цьому в інтересах пацієнтів строго регулюється не тільки виробництво і розповсюдження лікарських засобів. Як сімейне підприємство середнього бізнесу і передова компанія в галузі виробництва лікарських засобів рослинного походження, ми ставимо собі особливо високі вимоги. Клієнти довіряють нам протягом більш ніж 80 років, і ми прагнемо виправдати цю довіру!

Ми висуваємо високі вимоги не тільки до наших продуктів, але і до наших адміністративних процесів. Відповідно до цього «Біонорикою» прийнято рішення про впровадження на ранньому етапі всебічної системи комплаєнс-менеджменту (CMS), яку ми постійно адаптуємо до мінливих вимог галузі та швидкого розвитку нашого підприємства.

Наша CMS – системний підхід в частині комплаєнса

Наша система комплаєнс-менеджменту (CMS) спрямована на запобігання порушень правил компанії, виявлення можливих протиправних дій і забезпечення можливості належного реагування. При формальної організації нашої CMS ми керуємося принципами визнаного комплаенс-стандарту — «Процедура перевірки систем комплаєнс-менеджменту» німецького інституту аудиторів, що охоплює основні елементи CMS.

В рамках відповідних основних елементів ми визначили різні вимоги і процеси, які забезпечують ефективність наших заходів по реалізації комплаєнса. Ми хотіли б представити деякі з найбільш важливих елементів нашої CMS.

Наша комплаєнс-культура: кодекс поведінки – керівництво в повсякденній діяльності

blankЕфективність системи комплаєнс-менеджменту (CMS) головним чином залежить від ставлення керівництва і співробітників (комплаєнс-культури). Належна комплаенс-культура існує тоді, коли керівництво і співробітники усвідомлюють, що дотримання зовнішніх і внутрішніх вимог є невід’ємною частиною повсякденної діяльності.

З метою впровадження світових стандартів «Біонорика» створила внутрішній кодекс поведінки, який описує етичні принципи, містить перелік обов’язків та інструкцію для кожного співробітника. Кодекс поведінки в компанії «Біонорика СЕ» є обов’язковим керівництвом в повсякденній діяльності для всіх нас.

Наступні вісім керівних принципів є невід’ємною частиною нашого кодексу поведінки:

• Ми глибоко поважаємо природу і людину.
• Ми є надійними і добросовісними партнерами, для яких важливі взаємна повага і правомірна поведінка. Наші високі етичні принципи є ключем до нашого успіху.
• Ми проводимо дослідження, щоб зробити світ кращим. Завдяки фітонірингу, ми робимо медицину більш природного.
• Ми ділимося даними про наші дослідження в процесі навчальних та інформаційних заходів. Співпрацюючи з фахівцями, ми дотримуємося принципів гласності, рівності та звітності.
• Ми діємо в рамках сталого розвитку та з готовністю приймаємо цивільно-правову та соціальну відповідальність. Ми залучені в громадське і наукове життя, займаємося охороною навколишнього середовища та клімату, дбаємо про наших співробітників і молодь.
• Ми докладаємо всіх зусиль для тривалого справедливого співробітництва в галузі прав людини та дотримання справедливих умов праці у всьому світі.
• Ми уникаємо конфліктів інтересів між професійною діяльністю і приватним життям.
• Ми прийняли корпоративну культуру, в якій на першому місці стоять рівні можливості і особисті права наших співробітників, і, головне, повага один до одного.

blank

Кодекс поведінки для наших партнерів

Ми очікуємо, що наші ділові партнери будуть дотримуватися юридичних та етичних принципів.

blank